Enkel administrasjon av tilgang med RFID-nøkler

WasteIQ kan berike kunder med informasjon om RFID-nøkler. Systemet kan koble husholdninger og bedrifter mot adgangskontrollerte nedgravde anlegg, og sikre at kun gyldige brikker får tilgang.

Gjennom WasteIQ kan du sette opp et effektivt system for håndtering av RFID-brikker og andre identiteter. Vi bidrar til en liste som viser koblingen mellom kunde og RFID-nøkler. Samtidig skaper vi en kobling mellom kunde og stasjon. Dermed kan vi på en effektiv og automatisert måte holde tilgangslister oppdatert. Systemet fungerer på tvers av leverandører, med rik integrasjon mot ulike fagsystemer og støtte for ulike administrative prosesser.

Involverte partnere: