Innsamling av spesialfraksjoner på et kjøpesenter

Med WasteIQ er det enkelt å innføre innsamling og mengderegistrering av verdifulle spesialfraksjoner i kjøpesentre og næringsbygg.

Eksempler på fraksjoner vi støtter er folieplast, kaffegrut, matolje, brukte tekstiler og sko. Gjennom vårt samarbeid med Vestkanten har vi laget et brukervennlig selvbetjent registreringssystem i kombinasjon med QR-taggede avfallsbeholdere, som er rullet ut på mer enn 100 leietakere.

Resultatet er at vi tilbyr et "telleverk" som med høy presisjon registrerer mengder av plussfraksjoner opp mot den enkelte leietakere. Slike systemer kan vi innføre i alle bygg der flere leietakere deler felles avfallsløsning. Takket være god dataregistrering kan vi også bidra til å etablere et belønningssystem, enten økonomisk eller gjennom andre virkemidler.