Lovende resultater med QR-koder for avfallsregistrering

WasteIQ kjører for tiden et spennende pilotprosjekt der vi bruker QR-koder på containere i kombinasjon med en egenregistreringstjeneste for utsortert avfall.

I et prosjekt med en aktør innen næringsbygg tester vi ut kombinasjonen av adgangskontrollert komprimator for restavfall og åpne containere med QR-koder for resirkulerte råvarer. Vi har bygget en egen registreringsapp som gjør registreringen av mengder og fraksjoner svært enkel. Resultatene er svært lovende! I dette prosjektet har vi heldigvis med oss flinke masterstudenter og forskere fra NHH, og vi gleder oss til å analysere resultatene!