Kontroll på avfallsstrømmene med WasteIQ

I Bergensregionen har avfallsselskapet BIR gjort stor suksess med WasteIQ. Ikke bare bidrar bruken av ny teknologi til effektivisering og bedre kontroll på avfallshåndteringen; teknologien gir også store miljømessige fordeler.

Bente Gansum Daazenko, daglig leder i BIR Privat AS. Foto: Cecilie Bannow

Gjør nye forretningsmodeller mulig

BIR er Norges nest største, kommunalt eide renovasjonsselskap. Selskapet er organisert som et konsern, og eier hele verdikjeden selv. Dette gir unike muligheter for digitalisering og innovasjon.

I samarbeid med BIR har WasteIQ utviklet en plattform som gjør det enklere å belønne innbyggerne økonomisk for å sortere avfallet. Jo mindre restavfall husholdningen kvitter seg med, desto lavere blir avfallsgebyret. Et slikt system krever, i tillegg til adgangskontrollerte containere og digital henteregistrering på søppelbilene, en digital plattform som kobler husholdninger mot mengden avfall de kaster.

Bente Gansum Daazenko, daglig leder i BIR Privat AS, forklarer at ved å samle inn informasjon om hvor kundene kaster restavfall, har BIR kunnet implementere “forurenser-betaler-prinsippet” lokalt, og slik motivere til økt kildesortering: kaster du mindre, betaler du mindre.

- Innføring av en insentivbasert gebyrmodell og den teknologiske plattformen WasteIQ har gjort det mulig for oss å videreutvikle forretningsmodellene våre. Slik kan vi i bransjen være med på den fremtidige verdiskapningen som ny teknologi muliggjør, sier Daazenko videre.

Plattformen er utviklet spesielt for å ivareta administrative prosesser, og er tilrettelagt for å enkelt kunne ta i bruk nye metoder for å registrere og overvåke ulike typer avfall. Denne typen sporing av avfall er helt avgjørende for å lykkes med sirkulær økonomi.

Bevisstgjør og motiverer innbyggerne

Resultatene man har oppnådd i Bergen er oppløftende: innbyggerne er blitt mer bevisst på hva som kan kildesorteres og hva som kastes i restavfallet. Økt kildesortering bidrar både til store miljøgevinster og penger spart.

- Ved innføringen av en fleksibel gebyrmodell så vi en 9% reduksjon i restavfall og 28% økning i innsamlet plast. Det er en god utvikling, mener Daazenko.

Kundene opplever også den fleksible gebyrmodellen som et positivt tiltak, og opplever det som enklere å være miljøvennlig.

WasteIQ har over lang tid jobbet målrettet for å redusere teknologisk kompleksitet, og for å skape nye systemer for bærekraftig ressurshåndtering. Ved å kombinere smarte IoT-løsninger med kundevennlige tjenester kan sluttbrukeren involveres og belønnes på nye måter. Effekten av dette er at vi reduserer mengden usortert restavfall og fanger mer av materialene som har verdi i sirkulære verdikjeder.

Avfallsbransjen er avhengig av tekniske løsninger som snakker sammen

En av avfallsbransjens store utfordringer er fraværet av tekniske løsninger som snakker godt sammen. Man mangler rett og slett universelle standarder, og resultatet blir fragmentert data og tungrodde prosesser.

- Bruken av tredjepartstjenester gjorde at vi selv måtte normalisere innkommende data før vi kunne jobbe videre med de. Det medførte manuelle og tunge prosesser, og større risiko for menneskelige feil, forteller Daazenko.

Når avfallsnettet i Bergen skulle utvides, så BIR at denne problematikken stadig ville vokse seg større.

- Hvis vi skulle fortsatt å gjøre ting på den gamle måten måtte vi ansatt mange flere mennesker bare for å administrere alt. Vi hadde behov for en egen plattform som samlet inn, kvalitetssikret og normaliserte dataene; hvor hele verdikjeden var samlet på ett sted.

WasteIQ frigjør tid og ressurser til at BIR kan jobbe langt mer effektivt med det som genererer innsikt og verdi for dem - ikke på administrasjon.

Fra avfall til ressurs

Det er ved å fange, bearbeide og bruke data, at WasteIQ blir en muliggjører for å redusere restavfallsmengden og øke sorteringsgraden. I et lengre perspektiv betyr dette, ifølge Daazenko, at man kan følge avfallet – eller snarere råvarens – gang gjennom verdikjeden, for dermed å bruke det i annen produksjon eller verdiskaping.

- Slik bidrar WasteIQ til å snu perspektivet fra avfall til ressurs. Det som i utgangspunktet har en negativ verdi kan i fremtiden få en positiv verdi, og muligens noe de kan få betalt for, sier Daazenko og avslutter:

- Det kan åpne for at nye aktører kommer inn og tar nisjemarkeder, slik at avfallsstrømmene blir mindre og ressursstrømmene større, og slik vil forretningsmodellen til renovasjonsbransjen kunne bli snudd på hodet.

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med oss på info@wasteiq.com.