Skap dynamisk gebyr basert på containere med smartlås

I bergensregionen leverer WasteIQ et system der adgangskontrollerte luker med volumbegrensning brukes som grunnlag for beregning av det kommunale avfallsgebyret.

I Bergen har vi etablert en kostnadseffektiv modell for innføring av et "insentivgebyr" der resirkulering og avfallsreduksjon belønnes med lavere avfallsgebyr. Vi samler inn data fra all bruk av adgangskontrollert infrastruktur. Denne infrastrukturen inkluderer rørsystemer (AVAC) og nedgravde containere, og vi jobber også med å inkludere henteregistrering av tradisjonelle spann. Dataene lagres i strukturert format der vi kan føre mengdestatistikk opp mot individuelle husholdninger og bedrifter. Våre data brukes som underlag for den kommunale gebyrberegningen i bergensregionen. Data fra WasteIQ brukes som underlagsdata for beregningen. Restavfall medfører høyere gebyr, mens høy resirkuleringsgrad belønnes.

Involverte partnere:

Ta kontakt

Anders Waage Nilsen