Eksempler på bruk av WasteIQ

WasteIQ er i full drift, men utvikler samtidig nye funksjoner i samarbeid med ulike partnere innen hardware og software.

Støtte for innsamling av spesialfraksjoner på et kjøpesenter

Med WasteIQ er det enkelt å innføre innsamling og mengderegistrering av verdifulle spesialfraksjoner i kjøpesentre og næringsbygg.

Dokumentasjon av containerinnhold

Ved at vi logger husholdningers eller bedrifters bruk av avfallsløsninger kan vi utstede dokumentasjon for individuelle containere.

Lovende resultater med QR-koder for avfallsregistrering

WasteIQ kjører for tiden et spennende pilotprosjekt der vi bruker QR-koder på containere i kombinasjon med en egenregistreringstjeneste for utsortert avfall.

Tilgangskontroll og håndtering av RFID-nøkler

WasteIQ kan berike kunder med informasjon om RFID-nøkler. Systemet kan koble husholdninger og bedrifter mot adgangskontrollerte nedgravde anlegg, og sikre at kun gyldige brikker får tilgang.

Skap dynamisk gebyr basert på containere med smartlås

I bergensregionen leverer WasteIQ et system der adgangskontrollerte luker med volumbegrensning brukes som grunnlag for beregning av det kommunale avfallsgebyret.

Bli en del av økosystemet vårt

WasteIQ tror på samarbeid og åpenhet. Sammen med både leverandører og kunder utfordrer vi modellene i avfallsbransjen. Ta gjerne kontakt om du har spennende ambisjoner eller ser mulighet for et samarbeid.