Eksempler på bruk av WasteIQ

WasteIQ er i full drift, men utvikler samtidig nye funksjoner i samarbeid med ulike partnere innen hardware og software.

Innsamling av spesialfraksjoner på et kjøpesenter

Med WasteIQ er det enkelt å innføre innsamling og mengderegistrering av verdifulle spesialfraksjoner i kjøpesentre og næringsbygg.

Dokumentasjon av containerinnhold

Ved at vi logger husholdningers eller bedrifters bruk av avfallsløsninger kan vi utstede dokumentasjon for individuelle containere.

Unike QR-koder for spesielle avfallstyper

WasteIQ kan generere QR-koder på containere som fungerer i kombinasjon med en egistrerings-app for utsortert avfall.

Enkel administrasjon av tilgang med RFID-nøkler

WasteIQ kan berike kunder med informasjon om RFID-nøkler. Systemet kan koble husholdninger og bedrifter mot adgangskontrollerte nedgravde anlegg, og sikre at kun gyldige brikker får tilgang.

Et dynamisk gebyr basert på antall lukeåpninger i container

I bergensregionen leverer WasteIQ et system der adgangskontrollerte luker med volumbegrensning brukes som grunnlag for beregning av det kommunale avfallsgebyret. Systemet skiller på luker med restavfall og luker med utsortering. Brukerne betaler basert på mengden restavfall de kaster, og belønnes dermed for hvor flinke de er til å kildesortere. Systemet fungerer både for rørsystemet i Bergen sentrum (Envac) og nedgravde containerløsninger fra tre ulike tekniske leverandører.

Bli en del av økosystemet vårt

WasteIQ tror på samarbeid og åpenhet. Sammen med både leverandører og kunder utfordrer vi modellene i avfallsbransjen. Ta gjerne kontakt om du har spennende ambisjoner eller ser mulighet for et samarbeid.