Verdifulle ressurser gjemmer seg i avfallet

WasteIQ samler data der avfall kastes, slik at du får bukt med restavfallet og kontroll på verdifulle fraksjoner som kan ombrukes, gjenbrukes eller gjenvinnes.

Få oversikt over infrastruktur og avfallstyper

I WasteIQ kan du sette opp alle stasjoner, hentesteder og soner, navngi dem og beskrive utstyret som er utplassert. Du kan definere hvilke avfallstyper som samles inn. Vi kan også registrere ulike typer sensorer eller annen IoT, samt individuelle containere til stasjoner og fraksjoner.

Bestem hvor brukerne får adgang

Med WasteIQ kan du enkelt utstyre kundene dine med digitale nøkler, og knytte dem til stasjoner eller hentesteder. Ved å integrere utstyret ditt mot WasteIQ kan du definere hvor de ulike brukerne skal ha adgang .

Motivér brukerne til bedre sortering

WasteIQ registrerer volum og vekt på alle typer materialer som leveres som avfall. Dette gir innsikt som muliggjør insentivsystemer som dynamisk gebyrberegning (pay-as-you-throw) og skreddersydd kommunikasjon med brukerne.

Sømløs integrasjon mot utstyr du allerede bruker

Datadeling med andre systemer

WasteIQ er tilrettelagt for å kunne dele data med andre systemer. Dette kan skje gjennom direkteintegrasjon mot vårt API, ved eksport av data i tilpassede formater (XML, CSV, SQL) eller ved at WasteIQ kobles mot en integrasjonsplattform.

I WasteIQ jobber vi hver dag med å utvikle smarte avfallsløsninger og tjenester som øker utsortering og forbedrer materialkvalitet.