En plattform som gjør sirkulære

modeller mulig å realisere

WasteIQ sikrer datafangst der kunden kaster avfallet sitt, og gjør data enklere å dele.

Konfigurasjon av infrastruktur

I WasteIQ sin kllient kan vi sette opp alle dine ulike stasjoner, hentesteder og soner, navngi dem og beskrive utstyret som er utplassert. Du kan definere hvilke avfallstyper som samles inn. Vi kan også registrere ulike typer IoT -dingser. Individuelle containere til stasjoner og fraksjoner . Slik lager vi en ryddig datamodell, og vi lager et fleksibel plattform for fremtidig tjenesteutvikling.

Effektiv administrasjon av adgangskontroll

Med WasteIQ kan du enkelt utstyre kundene dine med RFID-brikker eller andre digitale nøkler. Du kan også knytte dem til spesielle stasjoner eller hentesteder. Dersom utstyret ditt er integrert med WasteIQ kan vi oppdatere unike containere med informasjon om hvilke kunder som til enhver tid skal ha adgang til anlegget. Vi jobber med å utvide dette systemet til også å omfatte RFID-brikker på spann (for henteregistrering), samt støtte for andre adkomstløsninger

Registrering av avfallstransaksjoner

På mange måter er WasteIQ et telleverk. Målet vårt er å kunne registrere mengder, volumer og vekter på alle typer materialer som leveres inn i avfallsverdikjeden. Denne registreringen kan ut mot kunde benyttes til dynamisk gebyrberegning (pay-as-you-throw) og personalisert kommunikasjon. Nedstrøms innebærer den smartere logistikkplanlegging, bedre dokumentasjon og langt mer nøyaktig måling av materialflyten.

Fleksibel integrasjon av tekniske systemer

WasteIQ er satt opp for å kunne være primærkilde for visse data, men systemet kan også abonnere på data fra eksterne systemer - både kundesystemer og tekniske systemer. Vår WasteGraph informasjonsmodell baserer seg på standarder, og gjør det enkelt for eksterne systemer å tolke våre data, eller å oversette riktig. Vi har bygget et “køsystem” der data som kommer inn deles videre til andre systemer. Vi har også bakgrunnsovervåkning på at alle integrasjonsjobber kjører som de skal.

Rike integrasjoner mot avfallsteknisk utstyr

Gjennom WasteFlow, vårt fleksible innovasjonsrammeverk, skaper vi sømløse koblinger mot sensorer og adgangskontrollsystemer.

Støtte for datadeling til andre systemer

WasteIQ er tilrettelagt for å kunne dele data med andre systemer. Dette kan skje gjennom direkteintegrasjon mot vårt API, ved eksport av data i tilpassede formater (XML, CSV, SQL) eller ved at WasteIQ kobles mot en integrasjonsplattform.

Bli en del av økosystemet vårt

WasteIQ tror på samarbeid og åpenhet. Sammen med både leverandører og kunder utfordrer vi modellene i avfallsbransjen. Ta gjerne kontakt om du har spennende ambisjoner eller ser mulighet for et samarbeid.