Vekstfondet Norselab går inn på eiersiden i WasteIQ

Det norske vekstfondet Norselab går inn i avfallstech og skyter inn totalt 30 millioner kroner i WasteIQ. – Skal vi bli kvitt søppelberget er vi nødt til å digitalisere avfallsstrømmene, sier Yngve Tvedt.

25.2.2021

– I dag er systemet slik at de fleste betaler i dyre dommer for å bli kvitt søpla si. Det er helt bak mål både miljømessig og økonomisk, sier investeringssjef i Norselab, Yngve Tvedt (bildet). WasteIQ fikk toppscore på alle investeringskriterier hos Norselabda de nylig besluttet å skyte inn totalt 30 millioner i selskapet.
– WasteIQ har et megapotensialbåde kommersielt og bærekraftsmessig, sier Tvedt.

2 milliarder tonn søppel
Norselab-fondet ble etablert i fjor høst med blant andre eks-alpinist Aksel Lund Svindal i spissen. Målet var å investere i bærekraftige, industrirelaterte teknologiselskaper med stort vekstpotensial. Når viser de hva dette betyr i praksis.
– Søppel er en massiv utfordring, både nasjonalt og globalt, og som må løses om vi skal nå bærekraftsmålene. Globalt genererer vi 2 milliarder tonn avfall årlig, og dette kan øke med inntil 70% innen 2050 om ikke noe gjøres. Skal vi bli kvitt søppelberget er vi nødt til å digitalisere avfallsstrømmene, hevder investeringssjef Tvedt.

“Pay-as-you-throw”
Allerede i dag gjør teknologien til WasteIQdet mulig å hente inn data om hvilken type avfall som kastes, hvor og når. Selskapet har allerede pilotert teknologien flere steder med overbevisende resultater. Bergensregionen var det første stedet WasteIQs løsning ble rullet ut. Der satte de i gang digital sporing av alt søppel, og innførte et gebyrsystem som motiverte byens innbyggere til innsats for å få bukt med avfallet.

Ved å innføre WasteIQs “pay-as-you-throw”-løsning der det er rimeligere å kvitte seg med sortert avfall enn restavfall, klarte Bergen å redusere restavfallet med 9%. Samtidig økte sorteringsgraden betraktelig. Resultatet har satt byen på kartet når det gjelder bærekraftig avfallshåndtering, og interessen fra andre kommuner er stor.

80 prosent mindre restavfall på kjøpesenter
WasteIQ har også vist seg å være svært effektiv for å øke sorteringsgraden inæringsbygg. I et pilotprosjekt hos et kjøpesenter i Thon-gruppen reduserte enkelte leietakere mengden restavfall med opptil 80 prosent.
– Folk ønsker å gjøre det rette, bare de får muligheten til det, sier daglig leder i WasteIQ, Tore Totland.
– Brukerne ønsker kunnskap om hvilke avfallstyper som kan gjenbrukes eller gjenvinnes. I tillegg motiveres de av den økonomiske gevinsten de får ved å sortere ut emballasjeplast, papp, blomsteravfall, kaffegrut og annet verdifullt avfall. Brukerundersøkelsene våre viser at de elsker følelsen av å ha gjort en innsats for miljøet, forklarer han.

Sikter mot vekst
Totland er glad for at WasteIQ nå har fått en investor på laget som har kompetanse på kommersialisering og vekst. Norselab investerer i en portefølje på 15-20 selskaper, og baserer seg på svært aktiv involvering. Flere av partnerne i fondet er selv serieentreprenører som vet hva som skal til for å skape vekst i internasjonal klasse. Dermed mangler det ikke på ambisjoner når de først blinker seg ut et selskap.

Det viktigste målet på kort sikt er å gire opp det kommersielle maskineriet i selskapet. Tvedt berømmer gründerne for det de har fått til med utspring i en offentlig eid struktur.
– De har absolutt bevist hvor kraftfulle ringvirkninger løsningen legger til rette for. Vi ser frem til å hjelpe dem med skalering og ekspansjon, sier Tvedt.

Legger datagrunnlaget for sirkulære verdikjeder
I følge Tvedt vil WasteIQs teknologi danne grunnlag for helt nye, sirkulære verdikjeder.
– Vi skal jobbe langs tre akser. Vi skal redusere mengden restavfall, og vi skal insentivere til bedre sortering. Men i tillegg skal vi strukturere, klassifisere og samle utsortert avfall. Når vi har oversikt over type, kvalitet, mengde og sted kan vi for alvor begynne å snakke om at søppel er en ressurs. Da åpner vi dørene for sirkulære verdikjeder i stor skala, avslutter han.