To sterke teknologiprofiler inn i WasteIQ sitt styre

WasteIQ er glad for å at Ulrikke Voltersvik Hernæs og Vibeke Siljan Krohn har takket ja til å sitte i styret i WasteIQ.

3.11.2020

WasteIQ jobber kontinuerlig med å etablere teknologistøtte for nye løsninger og forretningsmodeller i tråd med sirkulærøkonomiens krav. Derfor er det viktig at styret vårt består av skarpskodde folk som forstår både samfunn, teknologi og forretningsmodeller.

Derfor er vi glade for å ønske Ulrikke Voltersvik Hernæs og Vibeke Siljan Krohn velkommen som styremedlemmer. De har begge dyp forståelse for forholdet mellom forretningsmodeller og teknologi, og et personlig engasjement knyttet til bedre ressursutnyttelse.

Vibeke Siljan Krohn er fungerer direktør hos Nordea Liv og Pensjon, og har tidligere bidratt til Telenors vekst og tjenesteutvikling i Asia. Hun har også jobbet med å avfallshåndtering i Latin-Amerika.

- WasteIQ er et svært interessant selskap, og jeg er glad for muligheten til å sitte i styret i dette selskapet. Visjonen treffer meg rett i hjertet, sier Krohn. Hun har i mange år jobbet i grensesnittet mellom næringsliv og samfunnet, og har også erfaring fra sosialt arbeid i Guatemala.

- Det er virkelig inspirerende å utvikle en skalerbar platform. Dette handler om mer enn norske byer, modellene som utvikles i WasteIQ har potensiale for å rulles ut globalt, sier Krohn.

Ulrikke Hærnes er sosialøkonom fra UiB og NHH, og har jobbet med bioøkonomien, både innenfor havbruk og bioprosessering. I tillegg har hun konsulentbakgrunn der data og analysearbeid har stått sentralt.

- For meg er avfallsbransjen et utrolig sted å jobbe akkurat nå. Robuste og nyskapende løsninger kan bidra til å løse noen av de store miljøutfordringene i vår tid, sier Hernæs. En av primærutfordringene hun mener WasteIQ kan løse er utfordringene med at data håndteres i siloer.

– WasteIQ kan bidra til å skape helt nye modeller for dataflyt i en verdikjede som også inkluderer sluttbruker. Plattformen bidra til at vi standardiserer både prosesser og tekniske standarder, slik at de fungerer på tvers av leverandører og systemer.