Samarbeider for å utforske digitale muligheter i avfallsbransjen

WasteIQ og Fieldata inngår et samarbeid for å muliggjøre nye forretningsmodeller og større leverandørfrihet i avfallsbransjen.

28.10.2020

Avfallsbransjen står foran en omfattende digital oppgradering og med tiden et skifte i retning sirkulære.modeller. I denne transformasjonen utfordres både teknologi, forretningsmodeller og kultur. De norske selskapene WasteIQ og Fieldata har vært med på å identifisere flere viktige utfordringer i bransjen, og innleder nå et samarbeide for å løse dem.

– Skal vi lykkes med digitalisering må vi samordne systemer. I lys av reguleringsendringer og fremveksten av en sirkulær økonomi har vi verken tid eller ressurser til å finne opp hjulet mange ganger. Derfor har WasteIQ og Fieldata valgt å søke mot et samarbeid, sier Trond Inge Halten i Fieldata.

Vil utvikle standarer

De to selskapene har identifisert mange felles utfordringer i avfallsbransjen. Data i adskilte systemer som ikke snakker med hverandre. Leverandøravhengigheter som bremser fleksibilitet og nytenking. Rapportering og datakontroll krever mye manuelt arbeid. Det produseres mye data, men dataene blir i liten grad anvendt til nyttige formål.

– For å møte disse utfordringene trenger vi tydeligere standarder og mer fleksible løsninger. Data må kunne flyte på tvers av leverandører og systemer, slik at avfallsselskap får oversikt og kontroll, uten å binde seg til én leverandør. Vi ønsker å gå foran og være et eksempel på den åpenheten bransjen trenger, sier Tore Totland i WasteIQ.

De to teknologiselskapene har komplementære funksjoner, og kan over tid utvikles til å forenkle bruken av data i forretningsprosesser - også for de selskapene som har langt igjen på sin digitaliseringsreise. I sum representerer de to selskapene en spennende og fleksibel verktøykasse, som fremover skal utvikles til å fungere i samspill. Data kan lagres i rikt format, bidra til nye prosesser og ny innsikt.

– Sammen representerer WasteIQ og Fieldata domenekunnskap, teknologiforståelse og utviklingskapasitet. I stedet for å fokusere på ulikheter og overlappende.funksjoner, ønsker vi fremover å se hva vi kan få til i fellesskap – fordi samarbeid er noe avfallsbransjen trenger, sier Trond Inge Halten i Fieldata.

Om selskapene:

WasteIQ er en moderne skyplattform (SaaS) tilpasset de spesielle behovene i avfallsbransjen, designet for å gjøre morgendagens sirkulære modeller mulig. Plattformen samler data om din infrastruktur og legger grunnlaget for blant annet enkel administrasjon av tilgangskontroll, henteregistrering og pay-as-you-throw-modeller – uavhengig av systemleverandør. WasteIQ kan logge og tilgjengeliggjøre forretningskritiske hendelser i sanntid, basert WasteGraph - en informasjonsmodell tilpasset bransjens spesielleutfordringer. Plattformen har ambisjon om å gjøre det enkelt å komme i gang med digitalisering - også for selskaper som mangler teknologikompetanse internt.

Fieldata utvikler og leverer intuitive, effektive og uavhengige logistikksystemer med sanntidsinformasjon. Selskapet tilbyr kommuner, interkommunale selskap og private virksomheter teknologiske løsninger for å effektivisere og høyne kvaliteten på tjenestene. Med en sertifisert og erfaren konsulentstab, og som forhandler av iPaaS-løsningen Dell Boomi, kan Fieldata tilby skybasert integrasjon, API-administrasjon og Master Data Management. Dell Boomi er en skalerbar hyllevare integrasjonsplattform som raskt og enkelt kan forene data fra ulike softwaresystemer, sensorer og andre datakilder i datavarehus og business intelligence. Fieldata har lang fartstid med digitalisering av avfallsbransjen.

Involverte partnere: