Betydelig mindre restavfall i pilotprosjekt for kjøpesentre

WasteIQ har utviklet et en programvare for avfallsregistrering i næringsbygg. Innføring av løsningen ga svært gode resultater i et pilotprosjekt på et kjøpesenter i Bergen.

25.2.2021

Kjøpesenteret Vestkanten har utnyttet korona-situasjonen til å ta tak i sin avfallshåndtering. Som første kjøpesenter i landet tester de mengderegistrering for å sikre at senteret får full oversikt over alle strømmene av avfall og materialer. Det loggføres også hvilke avfallstyper som kan spores til hvilken leietaker.

Oppsiktsvekkende resultater
Prosjektet ble startet opp etter sommeren, og har skapt resultater på rekordtid. Allerede i oppstarten ble det klart at et kjæpesenter kan gi et betydelig bidrag til både avfallsreduksjon, gjenvinning og gjenbruk. Enkelte av leietakerne reduserte restavfallsmengden med nærmere 80 prosent.

I prosjektet ble både avfallsrom og informasjonsmateriell er oppgradert. Hver av leietakerne har fått en egen app som gjør det mulig å registrere hva de kaster. Deler av containerne er i tillegg utstyrt med smartlåser og vektsystemer.

– Allerede et par måneder ut i prosjektet oppdaget vi et kjempepotensial for avfallsreduksjon i kjøpesentre. Restavfallsmengden er redusert betraktelig. Samtidig ser vi oppsiktsvekkende økning i innsamlingen av gjenvunnet materiale, sier Gerhard Runshaug, prosjektleder i WasteIQ.

Får kontroll over materialstrømmene
– Det mest inspirerende er at leietakerne selv opplever dette som meningsfylt. Mange har endret fullstendig på rutinene internt i butikkene sine, og vi har fått masse positive tilbakemeldinger, sier Runshaug.

Norges Handelshøyskole er involvert i prosjektet, og effektene vil dokumenteres vitenskapelig. Det er tydelig at handelsstanden har potensiale til å bidra i det grønne skiftet. Blant nye avfallskategorier som samles inn i er kaffegrut, hageavfall og matavfall. Sko og tekstiler, som tidligere gikk i restavfall, går nå til gjenbruk.

Se en liten informasjonsfilm som viser hvordan systemet fungerer!

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Bir, Retura, NHH/SustainX, Thon Gruppen, Mr.Fill og ScaleIT.