Om WasteIQ

WasteIQ er et norsk teknologiselskap som vil gjøre noe med verdens søppelproblem.

Globalt kvitter vi oss med omtrent 2 milliarder tonn avfall årlig. Dette kan øke med opp til 70% innen 2050 dersom ikke noe gjøres.

WasteIQ samler inn data om når og hvor ulike typer avfall blir kastet, og gir dermed oversikt over ressurser som er tilgjengelig for gjenbruk, ombruk og gjenvinning.

Vi tilbyr en løsning som setter avfallsselskaper, kjøpesentre, næringsbygg og borettslag i stand til å utvikle insentivsystemer for å redusere restavfall og øke sorteringsgrad. Dermed blir det mulig å hente ut verdifulle ressurser som i dag gjemmer seg i avfallet.

Dette bygger også grunnmuren for nye, sirkulære verdikjeder. Når vi kan klassifisere ulike avfallstyper og gi informasjon om når og hvor de er tilgjengelig, åpner vi døren for sirkularitet i stor skala. Slik skal vi sørge for at avfallet vårt for alvor blir til ressurser.

WasteIQ ble stiftet i Bergen i 2017, og har allerede bevist produktets kommersielle verdi og potensial. Selskapet hentet tidlig i 2021 inn frisk kapital fra vekstfondet Norselab. Øvrige eiere er Bir og gründerne i selskapet. Nyinnhentet kapital skal benyttes til skalering og ekspansjon.