Gjør deg til
en del av
sirkulærøkonomien 

Med WasteIQ gjør du avfallet ditt til en verdifull ressurs.

Skreddersy en bærekraftig avfallsløsning

 • • Sett opp en løsning som passer dine miljøambisjoner.
 • • Kombiner smart infrastruktur og digitale kundeopplevelser
 • • Skap en forretningsmodell som speiler dine mål

Belønn bærekraftig adferd

 • • Generell støtte for dynamisk prising
 • • Kom igang med personalisert kommunikasjon
 • • Gjør det motiverende å resirkulere!

Rask og sømløs oppstart

 • • Ferdig integrert mot avfallsteknisk utstyr
 • • Brukervennlig administrasjonsklient
 • • Et standardisert dataunivers, uten innelåsing!

Hent ut verdi fra avfallet ditt

 • • Full sporbarhet og dokumentasjon
 • • Enkel datadeling med samarbeidspartnere
 • • Bedre ressurskvalitet, høyere utsortering

En verktøykasse for smart avfallsforvaltning

Ferdigutviklede integrasjoner

Plattformen kan utveksle data med smarte containere, vekter, sensorer og bilmontert utstyr.

Fleksibel administrasjon

Definer dine anlegg, stasjoner og følg med på hvor det flyttbare utstyret befinner seg

Samspill med fagsystemer

Løsningen kan brukes i kombinasjon med datavarehus, CRM-software og feltapplikasjoner.

Lett å integrere mot andre systemer

Alt du trenger for å begynne med sirkulær avfallshåndtering

Adgangskontroll

Enkel administrasjon av hvilke husholdninger og bedrifter som skal ha tilgang til hvilke nedkast - enten det er RFID-brikker eller mobilnøkler.

Mengderegistrering

Integrert mot ulike leverandører av vekter, nivåmålere, med en brukervennlig løsning for selvbetjent spesifikasjon.

Tilstandsovervåkning

Generell støtte for å motta data fra ulike sensortyper - som temperaturmålere, brannvarslere, vektceller og geosporingsenheter.

Datadeling

Et moderne og utviklervennlig GraphQL API gjør det enkelt for utviklere å hente ut og levere data til tjenesten.

Datalagring

Vi oversetter, beriker og lagrer data i WasteGraph-formatet, som gjør det enkelt å hente ut datarapporter slik du helst ønsker.

Personalisering

Gjennom dynamiske kommunikasjonsløsninger og prismodeller kan enkeltbrukere belønnes basert på faktisk adferd.

Bli en del av økosystemet vårt

WasteIQ tror på samarbeid og åpenhet. Sammen med både leverandører og kunder utfordrer vi modellene i avfallsbransjen. Ta gjerne kontakt om du har spennende ambisjoner eller ser mulighet for et samarbeid.