FRA AVFALL TIL RESSURS

WasteIQ leverer løsninger til avfallsselskaper, kjøpesentre, næringseiendom og borettslag som ønsker å håndtere avfall på en bærekraftig og lønnsom måte.

Få kontroll på avfallet

  • Med WasteIQ får du oversikt over hva som kastes, hvor og når. Slik kan du forbedre utnyttelse av infrastruktur og effektivisere logistikken.

Belønn god sortering

  • Gjennom avgiftsmodeller som belønner utsortering og gjør det dyrere å kaste restavfall, kan du motivere brukerne til mer bærekraftig adferd.

Ta vare på ressursene

  • Bedre sortering betyr mulighet for å omsette avfall som en verdifull ressurs. WasteIQ gir deg innsikten du trenger for å komme i gang.

Følg med på forbedringene

  • WasteIQ gir deg nyttig informasjon om hvor bærekraftig avfallshåndteringen er i din virksomhet, og gir deg muligheten til å måle fremskrittene.

HVEM VI ER TIL FOR

Avfallsselskaper

WasteIQs løsning skaper datagrunnlaget som trengs for å redusere mengden restavfall og øke sorteringsgraden blant innbyggerne i kommunen. Dette gir også mulighet for mer lønnsom drift gjennom forbedinger i infrastrukturutnyttelse og logistikk.

Kjøpesentre og næringsbygg

WasteIQ gir muligheten for å ansvarliggjøre og insentivere leietakere slik at avfall ikke lenger blir et problem i ditt bygg. Fleksible, innsatsbaserte gebyrsystemer bevisstgjør leietakere og sørger for bedre sortering.

Borettslag

Gi beboere i borettslaget en god grunn til å redusere restavfall og sortere bedre! WasteIQ gir oversikt over hvem som kaster hva, og kan tilby adgangskontroll som sikrer at hver husstand i borettslaget betaler sin rettferdige andel av avgiftene.