Den sirkulære
fremtiden er digital

Robust, enkel og fleksibel dataforvaltning.
Morgendagens avfallsmodeller krever digital kontroll.

WasteIQ kobler sammen systemer og
kvalitetssikrer data i avfallsbransjen
- på tvers av leverandører

Digitalisering av utstyr

Ryddigere IT-arkitektur

Datadrevet forretningsutvikling

Presis sporing og rapportering

Kontakt oss

Gjennom sertifiserte integrasjoner og innovasjonsprosjekter samarbeider vi med flere aktører innen software og avfallteknisk utstyr.

Bli kvitt den flokete IT-hverdagen

Få kontroll på forretningskritiske data. Knytt avfallsteknisk utstyr, fagsystemer og kundetjenester sammen. Bruk Wastegraph™ til å skape din egen helhetlige datamodell.

Robuste integrasjoner

Adaptere mot sensorer og adgangskontroll-systemer. Enkel aktivering og oppsett av nytt utstyr.

Trygg datalagring

Logger, beriker og kvalitetssikrer data i et standarisert format.

Enkel data-utveksling

Kan kobles sammen med kundesystemer, logistikksystemer og datavarehus.

Effektiv administrasjon

Enkel onboarding av nytt utsty, overvåkning av anlegg, tilgangsadministrasjon og utførelse av egendefinerte oppgaver.

Fleksibel datadeling

Moderne API med autentisering gjør data tilgjengelig internt og eksternt.

Robuste integrasjoner

God dokumentasjon med støtte for åpne standarer forenkler utviklingsprosessen.

Enklere hverdag, nye muligheter.

Kartvisning og dynamiske rapporter

Definer dine anlegg, stasjoner og følg med på hvor det flyttbare utstyret befinner seg

Register over infrastruktur

Full oversikt over containere, sensorer og annet utstyr - på tvers av leverandører

Håndtering av adgangskontroll

Enkel administrasjon av tilgangskontroll- og full sporbarhet for husholdninger og bedrifter.

Start fra der du er

Ulike selskaper har ulik digital modenhet. Start med å rydde opp i systemporteføljen. Deretter kan du gradvis digitalisere utstyr og eksperimentere med nye forretningsmodeller, miljøberegninger og kundetjenester. WasteIQ legger tilrette for spennende innovasjonsprosjekter sammen med kunder og leverandører.

Er organisasjonen i tidlig planleggingsfase?

Så enkelt kommer du i gang:

  1. En effektiv og strukturert kartlegging av utstyr, fagsystemer og ambisjoner
  2. Du får din egen dataplatform i skyen - med API for enkel eksport/datadeling
  3. Når du er klar kan du integrere mot teknisk utstyr, gjerne i en pilot
  4. Fagsystemer kobles på i det tempo du selv ønsker
  5. Sammen med ekspertene i WasteIQ kan flere prosesser digitalieres
Kontakt for kartlegging